Professionals in techniek

Keuren van (met asbest verontreinigde) gereedschappen en arbeids- en veiligheidsmiddelen

Clevers Asbestsanering B.V. beschikt over een uiterst modern ingerichte cleanroom. hier kunnen alle arbeidsmiddelen op een  veilige en verantwoorde manier worden gekeurd.

Repareren van (met asbest verontreinigde) gereedschappen

Clevers Asbestsanering B.V. beschikt over een uiterst modern ingerichte cleanroom. hier kunnen alle arbeidsmiddelen op een  veilige en verantwoorde manier worden gerepareerd.

Repareren/onderhoud ademhalingsbeschermings- middelen

Onder onderhoud wordt verstaan het schoonmaken, het inspecteren en testen en eventueel het repareren van de uitrusting en/of (preventief) vervangen van bepaalde onderdelen. Dit zodanig dat het middel opnieuw gereed is voor veilig gebruik. Deze controles kunnen alleen door een gespecialiseerd bedrijf worden verzorgd.

Keuren van ademhalingsbeschermings- middelen

Alle ademhalingsbeschermingsmiddelen koppelstukken ademluchtcilinders en leidingen worden gecontroleerd door middel van een visuele inspectie en meting en beproeving. Door middel van een lektest wordt elk produkt getest op lekdichtheid, dit is de belangrijkste test omdat een lekdicht beschermingsmiddel een vereiste is voor een veilig gebruik. Ook worden er afhankelijk van het type product andere metingen uitgevoerd nl. de weerstand van de in en uitademventielen, de functionaliteit van de ademautomaat en de activeringsdruk, het statisch gelaatsstuk druk. Er wordt uitsluitend gewerkt met gekalibreerde en goedgekeurde meetapparatuur om zuivere meetwaarden te verkrijgen. De rapportage geschiedt in veel gevallen elektronisch. Hiertoe hebben onze keurmeesters een laptop tot hun beschikking met klantspecifieke, geautomatiseerde meetrapporten. Gemeten waardes worden direct in het systeem ingevoerd waardoor een snelle doorlooptijd van de rapportage naar de opdrachtgever wordt gegarandeerd. De overzichtelijke rapportages (keuringscertificaten) bestaan uit de meetresultaten, toegepaste meetprotocollen, kalibratiegegevens van de gebruikte apparatuur.

Fittesten van ademhalingsbeschermings- middelen

Door middel van een fittest wordt bepaald welk type en maat masker het meest geschikt is voor het gezichtstype van de drager. De fittest dient plaats te vinden volgens een protocol dat in Groot Brittannië wordt toegepast (HSE 282/28).

24/7 dienst voor noodreparaties op locatie aan (met asbest verontreinigd) gereedschap

Voor spoedgevallen zoals bijv. een defecte onderdrukmachine deze is aangesloten op een nog niet vrijgegeven containment heeft Clevers Technische Dienst® een monteur die 24 u per dag bereikbaar is om het defect indien mogelijk ter plaatse te verhelpen.

Legionellapreventie

Om de groei van legionellabacteriën te voorkomen is gedegen beheer en controle op o.a. decontaminatie-units en watermanagements noodzakelijk. Clevers Technische Dienst vertaalt voor u de wetten en regels t.a.v. legionellapreventie naar de praktijk.

Al meer dan

werken wij 100% veilig en verantwoord!